“รางวัลชนะเลิศ” การแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ในโครงการเทิดพระเกียรติครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แก้วกัลยาในดวงใจ”

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง มอบหมายให้นางสาวอามีนา ดามิเด็ง ตำแหน่งครูอาสาฯ พร้อมด้วยนางสาวรุสดา มุสตอปา ตำแหน่งครูอาสาฯประจำ ศรช.ตำบลกายูคละ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการกล่าวสุนทรพจน์ ในโครงการเทิดพระเกียรติครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แก้วกัลยาในดวงใจ” ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล “ชนะเลิศ” ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส