ประชุมประจำเดือนสัญจร คณะผู้บริหารและบุคลากร ประจำเดือนเมษายน 2567 ”

วันที่ 18 เมษายน 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง มอบหมายให้นายรุสลัน ดาโอะ ตำแหน่งครูผู้ช่วย พร้อมด้วยนางญาณี มือเยาะ ตำแหน่งครูอาสาฯประจำ ศรช.ตำบลฆอเลาะ นางสาววาฮีดา การียา ตำแหน่งครูอาสาฯประจำ ศรช.ตำบลแม่ดง และนางสาวปริยาภัทร มะยิ ตำแหน่งบรรณารักษ์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนสั…

ดูเพิ่มเติม