เข้าร่วมกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ฉันเพื่อนครูแว้ง

(ละศีลอด)ประจำ2567

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง เข้าร่วมกิจกรรมรอมฎอนสัมพันธ์ฉันเพื่อนครูแว้ง (ละศีลอด) ประจำ2567 โดยมีนายประยุทธ ทองพุ่ม นายอำเภอแว้ง ร่วมเป็นเกียรติในกิจกรรมรอมฏอนสัมพันธ์ ณ หอประชุมอำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส