ประชุมสภาประชาธิปไตย ประจำเดือนมีนาคม 2567

วันที่ 25 มีนาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง มอบหมายให้นางสาวฟาตีมา อาแว ตำแหน่งครู พร้อมด้วยนางญาณี มือเยาะ ตำแหน่งครู อาสาฯประจำ ศรช.ตำบลฆอเลาะ เข้าร่วมประชุมสภาประชาธิปไตย เพื่อหารือข้อราชการ ตลอดจนการรับฟังปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติการร่วมกันระหว่างราชการต่างๆ ณ ม.4 บ้านกีแยมัส ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส