เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์รอมฏอน (ละศิลอด)

วันที่ 21 มีนาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง พร้อมด้วยบุคลากรครู สกร. อำเภอแว้ง เข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์รอมฏอน (ละศิลอด) โดยมีนายประยุทธ ทองพุ่ม นายอำเภอแว้ง กล่าวต้อนรับ นายสิทธิชัย สวัสดิ์แสน รองผู้ว่าราชการจังหวัด​นราธิวาส​ เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ พร้อมด้วยปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยกำลังในพื้นที่ และ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ สถาบันศึกษาปอเนาะแสงอรุณศาสน์ บ้านกูปง ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส