เยี่ยมบิดา มารดา ของบุคลากรครู สกร.อำเภอแว้ง ที่เข้ารับการรักษาอาการป่วย พร้อมให้กำลังใจ

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง พร้อมด้วยบุคลากรครู สกร. อำเภอแว้ง เดินทางไปเยี่ยมบิดา มารดา ของบุคลากรครู สกร.อำเภอแว้ง ที่เข้ารับการรักษาอาการป่วย และกลับมาพักฟื้นดูอาการที่บ้าน พร้อมให้กำลังใจ ณ บ้านกะดูนง ม.2 ตำบลฆอเลาะ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส