ประชุมสภาสันติสุขตำบล ประจำเดือนมีนาคม 2567

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง มอบหมายให้คณะครู ศกร.ตำบลเอราวัณ เข้าร่วมประชุมสภาสันติสุขตำบล ประจำเดือนมีนาคม 2567 โดยมีนายสูเด็ง ตอเฮ กำนันประจำตำบลเอราวัณ ป็นประธาน เพื่อให้ประชาชนและส่วนราชการมีความเข้าใจในกระบวนการขับเคลื่อนสภาสันติสุขตำบล ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านแขยง ม.7 ตำบลเอราวัณ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส