ดำเนินการสอบ E-Exam ศูนย์สอบ สกร.อำเภอสุไหงปาดี

วันที่ 20 มีนาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง มอบหมายให้นายอัสรอฟ อาแว ตำแหน่ง ครู พร้อมด้วย นางสาวรุสดา มุสตอปา ตำแหน่ง ครูอาสาฯประจำ ศรช.ตำบลกายูคละ ดำเนินการสอบ E-Exam โดยมีผู้เข้าสอบ จาก สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก และสกร.อำเภอแว้ง ณ ศูนย์สอบ E-Exam สกร.อำเภอสุไหงปาดี