ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3

———————————————————————

วันที่ 23 มกราคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ มอบหมายให้นางฟาซีลา ดือเระ ครูผู้ช่วย เข้ารับการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย ครั้งที่ 3 ประเมินความสามารถการจัดกระบวนการเรียนรู้รูปแบบ Active Learning โดยมีผู้อำนวยการ สกร.อำเภอตากใบเป็นประธานในการประเมิน พร้อมด้วยนายสุพงษ์ เทพพรหม คณะกรรมการสถานศึกษา และนายโมฮัมหมัดรุสดี สาและ ครู สกร.อำเภอตากใบ ร่วมเป็นกรรมการในการประเมินครั้งนี้ ณ สถาบันศึกษาปอเนาะ บ้านยูโย ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

+32

ความรู้สึกทั้งหมด

3Faseela, อาซีซู และ อีก 1 คน