สกร.อำเภอตากใบ ขอแสดงความยินดี กับ นายมูฮำมัด รอหิง กำนันตำบลไพรวัน อำเภอตากใบ ผู้ได้รับการพิจารณาคัดเลือก รางวัล “กำนันยอดเยี่ยม” ระดับจังหวัด ซึ่งเป็นผู้มีผลงานดีเด่น ประจำปี 2567

Read more

คณะกรรมการระดับสนามสอบ N-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยระบบดิจิทัล ร่วมกันประชุมชี้แจง เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ

——&#8212

Read more