คณะกรรมการระดับสนามสอบ N-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยระบบดิจิทัล ร่วมกันประชุมชี้แจง เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ

———————————————————————

วันที่ 29 มกราคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ มอบหมายให้นางสาวซีตีคอดีเยาะ เถาะ ครูผู้ช่วย พร้อมด้วยคณะกรรมการระดับสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ด้วยระบบดิจิทัล ร่วมกันประชุมชี้แจง เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ วันที่ 4 ก.พ. 2567 ณ สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพ อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส