โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์”

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ มอบหมายให้นายอาหมัด นีระ ครู สกร.อำเภอตากใบ พร้อมด้วยครูอาสาฯ ประจำศูนย์การเรียนชุมขน ทั้ง 8 ตำบล เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ “การจัดทำโครงงานวิทยาศาสตร์” ระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2567 และได้มีการนำเสนอชิ้นงาน จากโครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์ ณ ห้องปลายสยามโรงแรมเก็นติ้ง อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

+14

ความรู้สึกทั้งหมด

11