จัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบ Digital Testing

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอตากใบ ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ในรูปแบบ Digital Testing ณ วิทยาลัยการอาชีพตากใบ ตำบลบางขุนทอง อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

+4

ความรู้สึกทั้งหมด

11