ศกร.ตำบลเกาะสะท้อน ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษา

วันที่ 25 มกราคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ มอบหมายให้นายมูฮำมัดอิรวาน ดือราแม ครูอาสาฯประจำ ศรช. ดำเนินการสอบวัดผลสัมฤทธิ์กลางภาคเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ระดับประถมศึกษา ณ ศกร.ตำบลเกาะสะท้อน หมู่ที่ 9 บ้านชุมบก ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส