เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ(ว.PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2567 

วันพฤหัสบดี ที่ 12 ม

Read more

ข้าราชการครู สกร.อำเภอตากใบ ร่วมระดมความคิด การออกแบบแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุก (active learning) ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์และวิธีการ(ว.PA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระหว่างวันที่ 11-12 มกราคม 2567 

วันพฤหัสบดี ที่ 11 ม

Read more

มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2567 นายกฤษฎา สุขสบาย ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครองอำเภอตากใบ รักษาราชการแทนนายอำเภอตากใบ

วันที่ 8 มกราคม 2567

Read more