จัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) หลักสูตรการตีมีดชำแหละและมีดเชือดจำนวน 11 ชั่วโมง

วันที่ 25 มกราคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ มอบหมายให้บุคลากร สกร.อำเภอตากใบ จัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) หลักสูตรการตีมีดชำแหละและมีดเชือดจำนวน 11 ชั่วโมง ณ บ้านเลขที่ 97/1 หมู่ 8 ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส