จัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น (กลุ่มชั้นเรียนวิชาชีพ จำนวน 11 ชั่วโมง หลักสูตร ช่างเชื่อม

วันที่ 2ุ6 มกราคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ มอบหมายให้นายมูฮำมัดอิรวาน ดือราแม ครูอาสาฯประจำ ศรช. ดำเนินการจัดกิจกรรมอาชีพระยะสั้น (กลุ่มสนใจ) หลักสูตร ช่างเชื่อม จำนวน 11 ชั่วโมง ณ ศกร.ตำบลเกาะสะท้อน หมู่ 9 บ้านชุมบก ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส