จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ หลักสูตร การปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ

วันที่ 31 มกราคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ มอบหมายให้บุคลากร ศกร.ตำบลเกาะสะท้อน จัดกิจกรรมพัฒนาอาชีพระยะสั้น กลุ่มสนใจ หลักสูตร การปลูกพืชผักเกษตรอินทรีย์ธรรมชาติ โดยนำกลุ่มเป้าหมายประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ 2 บ้านเกาะสะท้อน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงบ้านชุมบก หมู่ที่ 9 บ้านชุมบก ตำบลเกาะสะท้อน อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส