ประชาสัมพันธ์และร่วมกันแลกเปลี่ยนกิจกรรม รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ สกร.อำเภอตากใบ

———————————————————————

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ มอบหมายให้นายโมฮัมหมัดรุสดี สาและ ครู สกร.อำเภอตากใบ พร้อมด้วยบุคลากร ศกร.ตำบลเจ๊ะเห เข้าพบนายกเทศมนตรีเมืองตากใบ เพื่อประชาสัมพันธ์และร่วมกันแลกเปลี่ยนกิจกรรม รูปแบบการจัดการเรียนการสอนของ สกร.อำเภอตากใบ ณ ห้องประธานสภาเทศบาลเมืองตากใบ หมู่ที่ 1 ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส