ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ตำบลเจ๊ะเห (ศกร.ตำบลเจ๊ะเห)

เลขที่ 93 ถนนพิทักษ์ประชากิจ ตำบลเจ๊ะเห

อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110

โทรศัพท์ 073 530779 โทรศัพท์มือถือ 087 4762987

โทรสาร 073 530779

E-mail : nfechehey@gmail.com