ติดต่อเรา

ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ (สกร.อำเภอตากใบ)

ถนนพิทักษ์ประชากิจ หมู่ที่ 3 ตำบลเจ๊ะเห

อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส 96110

โทรศัพท์ 073 530 779

โทรสาร –

E-mail : @office.nfe.go.th