โครงการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และประกวดคลิปวีดีทัศน์ส่งเสริมการอ่าน ระดับกลุ่ม สกร. จังหวัดชายแดนใต้

———————————————————————

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ มอบหมายให้นางสาวซูฮัยลา ยาโงะ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอตากใบ นำนักศึกษา นางสาวนูไอซ๊ะ มามะ นักศึกษา ศกร.ตำบลเจ๊ะเห ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับจังหวัด เข้าร่วมโครงการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และประกวดคลิปวีดีทัศน์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ “Lifelong Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระดับกลุ่ม สกร. จังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมฮาลา-บาลา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยะลา