เตรียมความพร้อมในการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 41-43 เพื่อเข้าร่วมโครงการการแข่งขันระดับกลุ่ม สกร. จังหวัดชายแดนใต้

———————————————————————

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ มอบหมายให้นางสาวซูฮัยลา ยาโงะ บรรณารักษ์ห้องสมุดประชาชนอำเภอตากใบ เตรียมความพร้อมในการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 41-43 ให้กับนางสาวนูไอซ๊ะ มามะ นักศึกษา ศกร.ตำบลเจ๊ะเห ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเข้าร่วมโครงการการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และประกวดคลิปวีดีทัศน์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ “Lifelong Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระดับกลุ่ม สกร. จังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส