ขอแสดงความยินดี กับนางสาวนูไอซ๊ะ มามะ นักศึกษา สกร.อำเภอตากใบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับกลุ่ม สกร. จังหวัดชายแดนใต้ ในโครงการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และประกวดคลิปวีดีทัศน์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ “Lifelong Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระดับกลุ่ม สกร. จังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมฮาลา-บาลา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยะลา