กิจกรรม “เสวนา สภากาแฟยามเช้า”

———————————————————————

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตากใบ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบ พร้อมด้วยบุคลากร ศกร.ตำบลเจ๊ะเห เข้าร่วมกิจกรรม “เสวนา สภากาแฟยามเช้า” โดยมี ว่าที่ร้อยตรี จิรัสย์ ศิริวัลลภ นายอำเภอตากใบ เป็นประธานในกิจกรรม เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่อำเภอตากใบ ได้พบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ข้อราชการต่างๆ ตลอดจนประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของส่วนราชการ ทั้งนี้ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอตากใบ แจ้งประสานขอความร่วมมือกับหน่วยงานทางปกครอง ตำรวจ และส่วนราชการต่างๆ เพื่อร่วมสร้างความปลอดภัยในสถานศึกษา ณ สถานีตำรวจภูธรตากใบ ตำบลเจ๊ะเห อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส