ศกร.ตำบลเจ๊ะเห ร่วมเตรียมความพร้อมในการนำนักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการในโครงการค่ายส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ฯ

——&#8212

Read more

ขอแสดงความยินดี กับนางสาวนูไอซ๊ะ มามะ นักศึกษา สกร.อำเภอตากใบ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ระดับกลุ่ม สกร. จังหวัดชายแดนใต้ ในโครงการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และประกวดคลิปวีดีทัศน์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ภายใต้หัวข้อ “Lifelong Learning เพราะเราเกิดมาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ระดับกลุ่ม สกร. จังหวัดชายแดนใต้ ณ ห้องประชุมฮาลา-บาลา สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดยะลา

Read more

โครงการแข่งขันตอบคำถามสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ และประกวดคลิปวีดีทัศน์ส่งเสริมการอ่าน ระดับกลุ่ม สกร. จังหวัดชายแดนใต้

——&#8212

Read more

เตรียมความพร้อมในการแข่งขันสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ เล่มที่ 41-43 เพื่อเข้าร่วมโครงการการแข่งขันระดับกลุ่ม สกร. จังหวัดชายแดนใต้

——&#8212

Read more