ติดต่อเรา

สถาบันศึกษาปอเนาะตัมบีฮุลฆอฟีลีน

2/5 หมู่ที่ 2 ตำบลร่มไทร อำเภอสุคิริน

จังหวัดนราธิวาส 96190

โทรศัพท์ 073 656 190

โทรสาร 073 656 190

E-mail : narin712239@gmail.com