#เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ 101 ปี แก้วกัลยาในดวงใจ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์

วันที่ 6 พฤษภาคม 2567 นายนรินทร์ นิลกระวัตร์ ครูอาสาฯปอเนาะ พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ 101 ปี แก้วกัลยาในดวงใจ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ “แก้วกัลยาในดวงใจ”

พร้อมนำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน ขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ในบทเพลง ใกล้รุ่ง และการแข่งขันตอบคำถามฯ ผ่านkahoot ณ ห้องสมุดประชาชนนราธิวาสราชนครินทร์ อำเภอระแงะ จ.นราธิวาส

ดูเพิ่มเติมคลิกที่นี่