ประชุมวางแผนการดำเนินงาน บุคลากรสกร.อำเภอสุคิริน

วันที่ 30 เมษายน 2567 นายนรินทร์ นิลกระวัตร์ ครูอาสาฯปอเนาะ เข้าร่วมประชุมบุคลากร สกร.อำเภอสุคิริน เพื่อติดตามการดำเนินงาน การเข้าร่วมโครงการเฉลิมพระเกียรติ 101 ปี แก้วกัลยาในดวงใจ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ แก้วกัลยาดวงใจ รวมทั้งติดตามงานขั้นพื้นฐาน งานการศึกษาต่อเนื่อง และงานการศึกษาตามอัธยาศัย ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุคิริน

ดูเพิ่มเติมคลิกที่นี่