ประชุมวางแผนการดำเนินงาน บุคลากรสกร.อำเภอสุคิริน

วันที่ 1 เมษายน 2567 นายนรินทร์ นิลกระวัตร์ ครูอาสาฯปอเนาะ สกร.อำเภอสุคิริน เข้าร่วมประชุมบุคลากร สกร.อำเภอสุคิรินเพื่อติดตามงาน การเรียนรู้ตลอดชีวิต การจัดกิจกรรม 2 เมษายน วันรักการอ่าน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุคิริน

ดูเพิ่มเติมคลิกที่นี่