ประชุมวางแผนการดำเนินงาน บุคลากรสกร.อำเภอสุคิริน

วันที่ 26 มีนาคม 2567 นายนรินทร์ นิลกระวัตร์ ครูอาสาฯปอเนาะ เข้าร่วมประชุมบุคลากร สกร.อำเภอสุคิรินเพื่อติดตามงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน งานการศึกษาต่อเนื่อง งานการศึกษาตามอัธยาศัย และเพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดกิจกรรม 2 เมษายน วันรักการอ่าน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุคิริน

ดูเพิ่มเติมคลิกที่นี่