ตรวจกระดาษคำตอบวิชาเลือก ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2567

วันที่ 22 มีนาคม 2567 นายนรินทร์ นิลกระวัตร์ ครูอสาฯปอเนาะและบุคลากร สกร.อำเภอสุคิริน ดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบวิชาเลือกเสรี สอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาค ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุม ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุคิริน

ดูเพิ่มเติมคลิกที่นี่