เข้าร่วมโครงการส่งความสุขเพื่อนครู 2567

วันที่ 17 มกราคม 2567 นายนรินทร์ นิลกระวัตร์ ครูอาสาฯปอเนาะ สกร. อำเภอสุคิริน เข้าร่วมโครงการส่งความสุขเพื่อนครู 2567 สังกัดสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงหลักการบริหารจัดการด้านการเงินที่ถูกต้องและการดูแลสุขภาพกายและสุขภาพจิตให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีนางสาวนราวรรณ เวชธรรม ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดนราธิวาส เป็นประธานในพิธีเปิด ณ ห้องประชุมบรมราขกุมารี สำนักงานคณะกรรมการอิสลาม ประจำจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

ดูเพิ่มเติมคลิกที่นี่