จัดเตรียมสถานที่ เพื่อจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2567

วันที่ 12 มกราคม 2567 นายนรินทร์ นิลกระวัตร์ ครูอาสาฯปอเนาะและบุคลากร สกร.อำเภอสุคิริน จัดเตรียมสถานที่ เพื่อจัดกิจกรรม เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ณ ตลาดกลางผลไม้อำเภอสุคิริน

ดูเพิ่มเติมคลิกที่นี่