เปลี่ยนป้ายชื่อหน่วยงาน สกร.อำเภอสุคิริน

วันที่ 10 – 11 มกราคม 2567 นายนรินทร์ นิลกระวัตร์ ครูอาสาฯปอเนาะและบุคลากร สกร.อำเภอสุคิริน ดำเนินการเปลี่ยนป้ายชื่อหน่วยงาน ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุคิริน

ดูเพิ่มเติมคลิกที่นี่