มอบของขวัญในการจัดกิจกรรมวันปีใหม่

วันที่ 10 มกราคม 2567 นายนรินทร์ นิลกระวัตร์ ครูอาสาฯปอเนาะ สกร.อำเภอสุคิรินและ ร่วมมอบของขวัญ แก่โรงเรียนสุคิรินวิทยา ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุคิริน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมวันขึ้นปีใหม่ 2567 ให้แก่นักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 – 6 ที่จัดขึ้นในวันที่ 12 มกราคม 2567