ข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ

ขอเชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม

นิทรรศการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ 18 มีนาคม 2567

👉🏻สามารถเข้าชม ณ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุคิริน

👉🏻รับชมผ่าน Facebook Live

ในวันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 10.00น