ประชุมติดตามงาน สกร.อำเภอสุคิริน

ประชุมติดตามการดำเนินงานสกร.อำเภอสุคิริน

วันที่ 11 มีนาคม 2567 นายคมกฤช สาหลัง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอแว้ง ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอแว้ง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุคิริน ปฎิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุคิริน มอบหมายให้นายมูฮามัดสกรี ลาบูอาปี ตำแหน่งครู ประชุมร่วมกับบุคลากร สกร.อำเภอสุคิริน เพื่อติดตามการดำเนินงานการจัดนิทรรศการเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเรียนรู้ 18 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม สกร. อำเภอสุคิริน