#พบกลุ่มนักศึกษาระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2566

**********

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2566 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้ นายสัญญา สุวรรณรสช ตำแหน่งครูผู้ช่วย จัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่ม ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย เรื่องพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์ไทย ราชวงศ์จักรี ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลสุไหงปาดี อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส