มอบของขวัญกิจกรรมวันเด็ก


วันที่ 9 มกราคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิหน้าที่ ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดีพร้อมด้วย บุคลากร สกร.อำเภอสุไหงปาดี ร่วมมอบของขวัญกิจกรรมวันเด็กเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 2567 ให้กับ อบต.สุไหงปาดี ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส