ประชุมคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอสุไหงปาดี


วันที่ 3 มกราคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้ นายนุรอัสวาน สิงหะ ครู สกร.อำเภอสุไหงปาดี พร้อมด้วย คณะครู สกร.อำเภอสุไหงปาดี และองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอสุไหงปาดี ประชุมคณะกรรมการองค์กรนักศึกษา สกร.อำเภอสุไหงปาดี เพื่อชี้แจงและวางแผนการนำลูกเสือจิตอาสาฯ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาพื้นที่ได้รับผลกระทบอุทกภัย ณ สกร.อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส