ติดต่อเรา

ศูนย์การเรียนรู้ตำบลสากอ

ม.2 บ้านบอเกาะ ตำบลสากอ

อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 96140

โทรศัพท์ 073651657, 0816087934

โทรสาร 073 513 005

E-mail : narathiwat@office.nfe.go.th