#พบกลุ่มนักศึกษาระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2566

วันที่ 23 มกราคม 2567 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้ นายอาหามะ ตาเยะ ครูอาสาฯประจำ ศรช. จัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่ม ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส