พบกลุ่มนักศึกษาระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2566 โครงการ/กิจกรรม

พบกลุ่มนักศึกษาระดับ ม.ปลาย ภาคเรียนที่ 2/2566**********วันที่ 22 ธันวาคม 2566 นางหทัยกาญจน์ วัฒนสิทธิ์ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงปาดี ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการ สกร.อำเภอสุไหงปาดี มอบหมายให้ นายอาหามะ ตาเยะ ครูอาสาฯประจำ ศรช. จัดการเรียนการสอนแบบพบกลุ่ม ระดับ มัธยมศึกษาตอนปลาย ณ ศูนย์เรียนรู้ตำบลสากอ อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส