กรมการปกครอง อำเภอสุไหงปาดี ร่วมกันประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยโหมสร้างกระแสการรับรู้

นายพงษ์เพชร มากเกื้อ

Read more