โครงการจิตอาสาพระราชทาน“เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

โครงการจิตอาสาพระราชทาน“เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ณ อ่างเก็บน้ำปีแนมูดออันเนื่องพระราชดำริ หมู่ที่10 บ้านปีแนมูดอ ตำบลบูกิต อำเภอเจาะไอร้อง จังหวัดนราธิวาส