ร่วมประชุมซ้อมใหญ่การประกวดชมรม TO BE NUMBERR To Be Number ONE ณ โรงเรียนนราธิวาส

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาและแกนนำสมาชิกชมรม TO BE NUMBERR To Be Number ONE สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานของชมรมในการประชุมซ้อมใหญ่การประกวดชมรม TO BE NUMBERR To Be Number ONE ณ โรงเรียนนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส