ร่วมนำเสนอผลดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ ณ โรงแรมไดมอนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

วันที่ 14 มีนาคม 2566 เวลา 08.48 น. นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยครูที่ปรึกษาและแกนนำชมรม TO BE NUMBER ONE กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมนำเสนอผลการดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE ระดับภาคใต้ (กลุ่มดีเด่น ปีที่ 4) ณ โรงแรมไดมอนด์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

#ผลการนำเสนอผ่านการคัดเลือกกลุ่มดีเด่นระดับภาคใต้ เข้าสู่การนำเสนอระดับประเทศในเดือนกรกฏาคมนี้