ประชุมประจำสัปดาห์

วันที่ 11 มีนาคม 2567 นางสาวพีรภาว์ ทองแดง ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอสุไหงโก-ลก ปฏิบัติหน้าผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอสุไหงโก-ลก พร้อมด้วยบุคลากร สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ร่วมประชุมประจำสัปดาห์

👱นายอับดุลรอแม สะมะแอ ข้าราชการครูวางแผนการดำเนินงานการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ระดับภาคใต้

👱นางจิรัชยา มามะ ครูอาสาฯประจำ ศรช.ชี้แจงการจัดงบประมาณ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ณ ห้องประชุม สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส