ขอแสดงความยินดีกับชมรม TO BE NUMBER ONE สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ผ่านการคัดเลือกระดับภาคใต้เข้าสู่การประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศ

ขอแสดงความยินดีกับชมรม TO BE NUMBER ONE สกร.อำเภอสุไหงโก-ลก ผ่านการคัดเลือกระดับภาคใต้เข้าสู่การประกวดกลุ่มดีเด่นระดับประเทศ

☀️นำเสนอโดย แกนนำวิน แกนนำมี่ แกนนำฟี แกนนำพง ☀️

🌤คลิกPawer Point โดย แกนนำฟาน 🌤

#ผู้บริหารเก่ง

#ครูที่ปรึกษาดี

#นักศึกษา เก่ง ดี มีสุข

🫂 เพราะพวกเราเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด 🫂

#ขอขอบคุณคณะครูและนักศึกษาชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอตากใบที่ได้ร่วมเชียร์และให้กำลังใจถึงขอบเวที

#ขอขอบคุณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองนราธิวาสให้ความอนุเคราะห์อาจารย์โรสรินนา ลีฆะ ครู ศรช. ได้มาเป็นช่างแต่งหน้าให้กับแกนนำ

#ขอขอบคุณศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองปัตตานีที่ให้ความอนุเคราะห์อาจารย์ฟารีดาห์ เจ๊ะอุบง ครูอาสาฯ ได้มาร่วมเชียร์และให้กำลังใจ และมาศึกษาเพื่อไปพัฒนาชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อำเภอเมืองปัตตานีต่อไป

#ขอขอบคุณชมรม TO BE NUMBER ONE ชุมชนหัวกุญแจ ที่ไม่เคยทิ้งกัน ร่วมเชียร์และให้กำลังใจเสมอมา

#ขอขอบคุณชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบูเก๊ะตาโมง ที่ให้คำปรึกษาและไม่เคยทิ้งกัน ร่วมเชียร์และให้กำลังใจเสมอมา